Fehmarnbelt

News News News

Projektafslutning
Se oplæg fra dagen

Læs historier fra
projektet (pdf)

Projektet er afsluttet
per 30.06.2012.

Der arbejdes på
et følgeprojekt.

Genopladning

Baserende på analyser og koncepter vi har fået udarbejdet i forbindelse med vores arbejdspakke 1, har vi udviklet er fælles koncept, der hedder "recharge" = genopladning og går ud på at tiltrække bestemte målgrupper fra især de tilstødende storbyregioner Hamborg og København.

I forbindelse med lanceringen af af konceptet, er vi begyndt på at opbygge et fælles tilbudsportal, ledsagt af markedsføringsaktiviteterne i forhold til de identificerede målgrupper.

Tilbudsportalen findes på dansk under www.recharge-ferie.dk og tilsvarende på tyske under www.auftanken-im-urlaub . Den bliver løbende udbygget med produkter, der passer ind.

Samtidig inviteres der turismeaktører, udbydere samt politikere og mediefolk til tre workshops i 2011, der har til formål at fremme dialogen mellem de forskellige udbydere, som gerne må føre til udviklingen af nye recharge-produkter. Workshops kaldtes tideligere på året Turismebro-workshops, men har sidenhen ændret navn til Recharge Træf.

03. maj 2011: Turismebro workshop om det kulinariske potentiale i turismen i Femern Bælt regionen på Hotel Sakskøbing.

26. maj 2011: Workshop om "OpenHouse" - ferie (fælles ferie med venner/familie/bekendte) - måtte desværre aflyses. Der arbejdes på altarnativer. Kontakt os gerne, hvis du har en idé eller en holding til emnet.

20. september 2011: Recharge Træf: Aktiv ferie og spændende eventyr på begge sider af Bæltet
Ort: Hotel Maribo, Vestergade 29, 4930 Maribo.

Recharge fakta og inspiration for turismeaktører

Pixi-bogen (klik på billedet for at downloade)

Pixi-bogen er lavet til dig, der arbejder med turismen i Femernbæltregionen. Koceptet bygger på trendanalyser og diverse undersøgelser, der tideligere er blevet gennemført i projektet.

Sponsoren